Øget åbning

Posted on Posted in Ikke kategoriseret

📍Klinikken begynder øget åbning fra mandag den 20. april📍

Vi har nu fået sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer, som vi skal arbejder ud fra. Vi har stadigvæk stor fokus på at undgå smittespredning. Den nye retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale.
Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mm. Alle patienter skal først have været i kontakt med klinikken og her skal man vurdere om der er behov for behandling.
I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:
– Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden
– Risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette
– Risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
– Påvirkning af livskvaliteten
– Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne
Holdtræning og fitness anbefales stadig ikke og er stadigvæk lukket.

Vi opfordrer alle patienter til at komme lige til deres tid ikke 5 eller 10 min før tiden, således der vil være minimalt ophold i venteværelset.

📍Hvad har vi gjort på for at mindske smittespredningen:📍
❗️Der er sprit flere steder i venteværelset og andre steder på klinikken.
❗️Alle magasiner og pjecer er fjernet fra venteværelset.
❗️Minimum 1 meter mellem hver stol.
❗️Patienter kommer på forskellige tidspunkter, således vi mindsker risikoen for at være for mange samlet.
❗️Alt bliver sprittet af, når vi har haft en konsultation.

📍Hvad skal du gøre som patient når du kommer:📍
❗️Kom til tiden ikke 5-10 min før din tid.
❗️Ankom alene.
❗️Sprit din hænder af når du kommer ind i klinikken.
❗️Brug venligst det gule sygesikringskort ved ankomst og ikke indtast på skærmen.
❗️Host eller nys i dit ærme.
❗️Sprit din hænder af inden du forlader klinikken.
❗️Har du symptomer skal du blive hjemme.

Vi glæder os til at se jer igen 🙂