FYSIOTERAPEUTENS ARBEJDE

Fysioterapeuten arbejder med den del af kroppen, som kaldes bevægeapparatet. Skader i bevægeapparatet kan opstå akut, såsom et hold i nakken eller en forstuvet ankel, mens andre skader/problemer kan komme over tid. Uanset om problemet er akut eller har stået på over tid, så er det vigtigt at undersøge årsagen til problemet grundigt.

Når din fysioterapeut har undersøgt dig, iværksættes et relevant behandlingsforløb. Behandlingen vil som regel bestå af et individuelt behandlingsforløb, information og rådgivning, suppleret med instruktioner i øvelser eller udlevering af et træningsprogram. Det vil sige, at du selv er en aktiv del af din behandling. Efter endt behandling kan du som patient i mange tilfælde have udbytte af at fortsætte på et af vores træningshold eller vores træningscenter for at vedligeholde eller forbedre dine færdigheder.

Der kan være stor forskel på, hvor mange behandlinger du som patient har behov for, men typisk vil forløbet starte med 1-2 gange ugentligt, hvorefter hyppigheden nedsættes.

Fysioterapi ændrer sig i takt med, at nye forskningsresultater bliver tilgængelige, og vi forsøger hele tiden at videreudvikle os og optimere vores viden via kurser og efteruddannelse.