VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at personer med bestemte lidelser har mulighed for, at få hele vederlaget dækket af det offentlige. Det er som udgangspunkt målrettet personer med svært fysiske handicap. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne. Formålet med vederlagsfri fysioterapi er, at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Du kan henvises til træning, men der er også mulighed for individuel behandling, hvis din læge eller fysioterapeut vurderer, det er nødvendigt for at bibeholde eller øge dit funktionsniveau. Behandlingen tilrettelægges ud fra et fagligt kendskab netop til din diagnose og problematik. Du er som patient en medvirkende part i dit forløb således forventninger og mål bliver afstemt rigtigt.

Vil du læse mere om ordningen er den beskrevet her i Sundhedsstyrelsens vejledning http://sundhedsstyrelsen.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/vederlagsfri-fysioterapi

Der er handicapparkering lige uden for klinikken og direkte adgang til klinikken. Vi har handicaptoilet.