top of page

Fascial Manipulation

Hvad er fascial Manipulation?

Fascial manipulation (FM) er en italiensk udviklet undersøgelses- og behandlingsmetode. FM egner sig godt til:

  1. patienter med symptomer i længere tid,

  2. patienter med symptomer i mange dele af kroppen

  3. patienter der oplever symptomerne, kommer igen og igen

  4. Patienter med symptomer med et ukarakteristisk mønster

Fascial maniplation starter med en grundig undersøgelse af hele kroppen med fokus på gamle og nuværende skader og hvordan deres indbyrdes samspil er. Ud fra undersøgelsen analyserer fysioterapeuten, hvilken del af fascien der skal behandles. Herefter påbegyndes behandlingen, hvor fysioterapeuten starter med at løsne det område, hvor fascien har nedsat bevægelse.

Ordet ”manipulation” må ikke forveksles med den behandlingsform kiropraktorer udfører.

Ann-Sophie, Nana og Karoline er alle efteruddannet i Fascial Manipulation by Stecco..

Fascial manipulation forløb.

Grundig undersøgelse af hele kroppen

Ny analyse af kroppen til vurdering af flere behandlinger

Behandling hvor fascien løsnes

Information og vejledning om, hvad du selv kan gøre

Sport Skade
bottom of page