top of page

Specialiseret fysioterapi til spædbørn og børn

Børnefysioterapi er til spædbørn og børn med motoriske eller sansemæssige udfordringer. Børn udvikles i forskellige tempo, dog kan nogle børn være motorisk forsinket eller have svært ved at opnå en af de meget vigtige milepæle, som trille, pivotere, krybe, kravle. Det er vigtigt at børnene opnår de forskellige milepæle, da det har indflydelse på barnets senere udvikling, indlæring og selvværd. Børnefysioterapi kan være aktuelt helt fra små spædbørn, hvis der fx er en favorit side, skævt kranie eller hvis barnet har asymmetri i krybet. Ofte er der en årsag til asymmetri eller at barnet er motorisk forsinket og den årsag er vigtigt at finde frem til, da den ellers kan have indflydelse på barnets udvikling længere op i livet. Jo bedre et barn er i balance rent motorisk og sansemæssigt, jo bedre vil barnet have overskud og selvværd i hverdagen. Et barn i god balance vil bedre kunne indlære og opnå god socialkontakt.

Problemstillingerne, som børnefysioterapi kan hjælpe med:

- Favoritside( barnet vil kun ligge på den ene side, trille til den ene side, dreje rundt til den ene side)

- Asymmetrisk kryb eller kravl

- Numse kravl

- Skævt hovedform,

- Nedsat balance/stabilitet,

- Bløde led/hypermobilitet

- Motorisk uro (har svært ved at slappe af, svært ved at sidde stille og koncentrere sig)

- Sanseintergrationsproblemer (særlig sensitiv overfor fx lyde, lys, tøj der kradser)

- Motorisk usikkerhed(barnet falder ofte, svært ved at holde balancen)

- Milepæle(spædbarn eller ældre barn, der har udfordringer med at opnå de forskellige mile

- Præmature børn(vejledning og råd, så forældre kan give barnet de optimale vilkår til at udvikle sig)
Hvis du vil give dit barn de bedste forudsætninger for videre udvikling, så endelig kontakt os. Det drejer sig ofte kun om få behandlingsgange før barnet er på rette vej igen. Forældrene/omsorgspersonerne inddrages aktiv i et samarbejde for at afdække og træne problemstillingerne væk. Kontakt os endelig, såfremt man gerne vil hører mere om tilbuddet, eller hvis man blot ønsker vejledning omkring emnet. Vi kan kontaktes på info@hjoerring-fysioterapi.dk eller 98923329.446 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page